Sviđa mi se

Damjan Pavlović: Izložba slika ruskog perioda iz serije AUTENTIČNO

This article is also available in: English

U Beogradu će 25. marta, u kafe galeriji PETAK biti otvorena izložba slika Damjana Pavlovića

Foto: Damjan Pavlović

Slike Damjana Pavlovića su živi oblik apstraktnog ekspresionizma pomešanog sa enformelom i arhitektonskom kompozicijom. One više ne nose jasne definicije, forme i koncepte. Ovo je apstraktna, nelogična  matrica bez jasno definisanih umetnikovih koncepata i stereotipa. Pavlovićeve slike nude mogućnost da razumete realnost na potpuno novi način. Slika je deo života određenog čoveka u njegovom individualnom prostoru i menja se sa njim. Slika pomaže njemu da shvati prošlost, da pronađe odgovore u sadašnjosti i da gleda u sopstvenu, ličnu, intimnu budućnost.

Damjan Pavlović je rođen u Beogradu 1975. godine. Završio je Arhitektonski fakultet Univerziteta u Beogradu. Na pripremnoj nastavi za upis na Arhitektornski fakultet 1993. godine, kod Mihajla Čanaka, uči crtež olovkom i razvija svoju tehniku sve do 2000. godine kada u potpunosti odustaje od crteža jer ga ne ispunjava. Godine 2006. odlazi u Moskvu i počinje da se bavi slikarstvom. Kroz razne eksperimente sa bojama i tehnikama dolazi do svog slikarstva.