Prljave pare i čista umetnost

Da li uopšte postoje kompanije koje su u svom poslovanju i ponašanju zaista bez mane? Naročito kad su u pitanju velike, globalne i moćne korporacije koje su često najveći sponzori velikih kulturnih institucija i događaja

„Razvod“ BP-a i britanskog Tate-a nakon 26 godina

Iz BP-a navode kao razlog ovog poteza „izazovno poslovno okruženje“, a ne višegodišnji pritisak aktivista na Tate da prekine sponzorski ugovor s British Petroleumom zbog klimatskih promjena