This article is also available in: English

Oni su posebno dobro zastupljeni u outdoor medijima te na televiziji, kada su TV stanice sponzori

Priredio: Ekrem Dupanović

Najbolji partneri kulure i umjetnosti, u promociji institucija i događaja, su grafički dizajneri. Ne samo zbog toga što kultura i umjetnost nemaju budžete za svoju promociju, a dizajneri su najčešće jedini spremni raditi pro bono, već i zbog toga što im rad na projektima kulture i umjetnosti omogućava više slobode u kreativnom izražavanju

Danas je naš sagovornik na ovu temu Radovan Arnold, kreativni direktor agencije Arnold Vuga, Ljubljana.

Foto: Radovan Arnold

Art&Business: Koliko vas rad na nekom projektu iz oblasti kulture i umjetnosti više inspiriše, u odnosu na komunikacijske projekte koji su povezani s promocijom brendova?

Radovan Arnold: Za dizajnera projekat iz kulture najčešće predstavlja relaksaciju, jer uglavnom nije ograničen brifom naručioca. Sadržaj projekta dizajneru je najčešće bliži, obzirom da se radi o estetskoj, kreativnoj materiji koja poziva na smjeliji, opušteniji, inovativniji dizajn. Važnu ulogu može imati i slično razmišljanje naručioca i dizajnera, koji su najčešće bliži u poimanju estetike i vrijednosti. Istina je da su takvi projekti najčešće slabije plaćeni, a često se događa da im pristupamo kao sponzori.

Za dizajnera uvijek iznova izazov predstavljaju i projekti povezani s promocijom robnih marki. Naručioci pred dizajnera postavljaju problem kojeg on treba riješiti. Pri tom je važno koliku ulogu vlasnici robnih marki prepuštaju kreativnom izražavanju. Napori budu valorizirani, ako je naručilac zadovoljan.

Art&Business: Da li je izražena kreativnost na kulturnim i umjetničkim projektima odraz veće slobode koju dobijate ili nečeg drugog?

Radovan Arnold: Projekti su slobodniji jer naručioca više zanima umjetnički dojam, a manje poruka vezana za prodaju određenog proizvoda.

Art&Business: Da li smatrate da je promocija kulture i umjetnosti danas dovoljno zastupljena, ili bi trebalo ohrabriti organizacije kulture i umjetnosti i organizatore događaja da više pažnje posvete kreativnosti u komunikaciji sa svojim sponzorima i ciljanim javnostima?

Radovan Arnold: Zadnjih godina možemo zapaziti osjetnu ekspanziju promocije kulturnih događaja. Oni su posebno dobro zastupljeni u outdoor medijima te na televiziji, kada su TV stanice sponzori, mada kreativnost nije toliko zastupljena na televiziji zbog visokih troškova produkcije. Možemo kazati da u promociji kulturnih proizvoda i usluga govorimo o istaknutoj, posebnoj estetici, koja već u svojoj izvedbi uvjerava potencijalne korisnike kulturnih proizvoda, ali teško da možemo govoriti o kreativnoj komunikaciji, odnosno, traženju novih komunikacijskih kanala do ciljanih javnosti. Organizatore događaja bi trebalo pozvati na inovativnije traženje novih oblika komunikacije.

Art&Business: Da li ste radili na nekom projektu, na kojem vas je angažirao sponzor projekta iz oblasti kulture i umjetnosti da komunicirate njegovo sponzorstvo?

Radovan Arnold: Bilo je nekih manjih projekata. Uglavnom se radilo o dizajniranju ili prilagođavanju oglasa konkretnoj publikaciji s područja kulture.

Art&Business: Koji vam je projekat iz oblasti kulture i umjetnosti do sada pružio najveći kreativni izazov?

Radovan Arnold: Zanimljiv projekat je bilo kreiranje magazina Manifest Journal za Modernu galeriju Ljubljana i Manifesto iz Amsterdama. Pojedini brojevi magazina namijenjenog kuratorima bili su tematski koncipirani i ilustrirani na naslovnici.

Drugi projekt, kojeg bih želio istaći, jeste muzički festival Godi bodi. S njim sam od početka, naručilac je otvoren za sve prijedloge. Kreirao samtipografiju koja je upotrijebljena u logotipu koji podsjeća na note. Radili smo i kreaciju plakata na city light pozicijama za oglašavanje, bila je to zanimljiva ideja i u tehnološkom smislu. Plakat po danu „spava“, a po noći zasija punim sjajem.

Ostavite komentar

Vaša e-mail adresa neće biti objavljena.